• ระยะเวลาเรียน
    ตลอดหลักสูตร

  • 6

    เดือน
  • (840 ชั่วโมง)

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งเป็นภาคทฤษฏี 3 เดือน
และภาคปฏิบัติอีก 3 เดือน

“ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ”

  • จบแล้วมีงานทำเลย
  • โรงเรียนอยู่ในโรงพยาบาล
  • สอนโดยแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ธ.ค.

31

2561

เปิดรับสมัคร NA รุ่น 37

ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม - 28 กุมพาพันธ์ 2561 ( เอกสารตามรายการ )

ธ.ค.

31

2561

ตรวจร่างกาย NA รุ่น 37

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ธ.ค.

31

2561

ลงทะเบียน/ชำระค่าเรียน NA รุ่น 37

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ธ.ค.

31

2561

ปฐมนิเทศ NA รุ่น 37

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. (ชุดนักเรียน)

ธ.ค.

31

2561

เปิดรับสมัคร NA รุ่น 38

ตั้งแต่เดือน มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน (840 ชม.)

*** ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ ***

ปฐมนิเทศนักเรียน NA รุ่น 30

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 30 โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ พร้อมคณะผู้บริหาร(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูนักเรียน NA รุ่น 29

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา...(อ่านต่อ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน NA รุ่น 27-28

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เป็นประธานจัดงานพิธีมอบระกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รุ่น 27,28(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 28

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา.(อ่านต่อ)