ติดต่อ

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel.02 441 7899 ต่อ 1703 1704 Fax.02 431 0940

รถประจำทางที่ผ่าน : รถประจำทางสาย : 84, 123, รถปรับอากาศสาย : 84, 157, 170, 183, 539, รถโดยสาร บขส. : 76, 80, 81, 83, 88, มหาชัย - นครปฐม, อ้อมใหญ่ - นครปฐม

ติดต่อโรงเรียน

(*Enter a maximum of 500 characters)