ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 28

18/08/2560
 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 30 โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมให้โอวาทในการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้องประชุมขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ประมวลภาพกิจกรรม